Регистрация
За да получите достъп до обучението, е нужно да попълните данните.
Ако не разполагате с УИН, моля пропуснете полето!
Име:
Фамилия:
Професия:
Населено място:
Адрес на работното място:
Телефон:
e-mail:
Какво е това?
Ако нямате УИН код, ще получите потвърждение за Вашате регистрация на посочената от Вас електронна поща в рамките на 1 седмица.
УИН:
 
Използвайте само латински букви и цифри, поне 8 символа. Потребителско име:
Парола:
Повторете паролата:
 
Въведете кода:
Съгласен съм с общите условия

При попълване и на 6-те теста, имате възможност да станете Шуслеров терапевт и да получите специален сертификат. За успешно издържан се счита тестът, в който имате над 60% верни отговора. Сертификати се получават само от колегите, които успешно издържат и 6-те теста.

Приятно гледане!